Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatste update: 06 november 2023
Plaatsingsdatum: 27 augustus 2021

Op 1 juli 2013 is de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingegaan.  De KNOV-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van de signalering en aanpak van kindermishandeling, door verloskundigen. De KNOV-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' geldt als richtlijn voor het professioneel handelen in complexe en gevoelige situaties rondom (een vermoeden van) kindermishandeling. Van verloskundigen wordt verwacht dat zij in staat zijn signalen te herkennen als mogelijke aanwijzingen voor kindermishandeling. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda