Hypertensie

Laatste update: 07 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 21 februari 2017

De KNOV-standaard Hypertensie beschrijft methoden voor de opsporing en tijdige verwijzing van vrouwen met hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, baring en de kraamperiode. De aanbevelingen voor verwijzing komen overeen met de aanbevelingen in de Verloskundige Indicatielijst 2012. 
Daarnaast geeft destandaard aanbevelingen over de voorlichting aan zwangere vrouwen over symptomen die kunnen wijzen op een hypertensieve aandoening. Het HELLP-symptomen blokje is hierbij een hulpmiddel. Net als de Praktijkkaart Hypertensie.
De standaard biedt ook aanbevelingen over de preconceptiezorg en de kraamperiode tot zes weken. Daarnaast bevat het suggesties voor eenduidig beleid gericht op de samenwerking met huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende. 

  • De aanbevelingen in de standaard zijn gebaseerd op een systematisch literatuuronderzoek en overige (praktische) overwegingen. Een samenvatting van het literatuuronderzoek vind je in onderstaande evidencetabellen. 

  • Met dit MIO-programma bespreek je samen hoe de KNOV richtlijn hypertensie geimplementeerd wordt in de thuispraktijk.

  • Het VSV-pakket helpt verloskundigen om samen met gynaecologen, huisartsen en kraamzorgorganisaties in de regio afspraken te maken, uitgaande van de KNOV-standaard en andere richtlijnen over hypertensieve aandoeningen. 

    Deze richtlijn en bovenstaande documenten kunnen verouderde informatie bevatten In 2021 worden de richtlijnen en bijbehorende producten herzien. 

  • Om het gesprek met ketenpartners over integrale zorg te ondersteunen heeft de KNOV een time task matrix (TTM) en kritische beschouwing van de HYPITAT I studie ontwikkeld. 

    In de TTM staat welke zorg specifiek is voor opsporing en begeleiding bij hypertensieve aandoeningen. De TTM is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad en kan gebruikt worden in het gesprek met ketenpartners. 
    De kritische beschouwing van de HYPITAT I studie geeft een overzicht van de inhoud van de studie. Belangrijke aandachtspunten over wel of niet inleiden bij PIH of PE komen aan bod. Hiermee kan het gezamenlijk beleid van de eerste en tweede lijn worden vormgegeven. De counseling is een onderdeel hiervan.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda