Diabetes gravidarum

Laatste update: 24 november 2021
Plaatsingsdatum: 12 januari 2016

Diabetes gravidarum (GDM) komt steeds vaker voor bij zwangere vrouwen. In 2011 werd 1% van de zwangeren naar de tweede lijn verwezen in verband met GDM, in 2015 was dit 2%. De prevalentie van GDM in Nederland wordt geschat op 2-5%.  In Nederland zijn er regionaal verschillende samenwerkingsafspraken tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen voor de begeleiding van de zwangere bij GDM. Tot op heden is hierover geen consensus bereikt bij de herziening van de Verloskundige Indicatielijst (VIL).

Ondersteunende producten 

Om het gesprek met ketenpartners over integrale zorg te ondersteunen, kun je de KNOV-factsheet en time task matrix GDM gebruiken.
De factsheet GDM geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksgegevens uit nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en wetenschappelijke literatuur. Deze kunnen beslissingen rondom screening, diagnostiek en behandeling van diabetes gravidarum in de verloskundigenpraktijk of kliniek onderbouwen.
De time task matrix (TTM) kun je gebruiken als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad samen met ketenpartners. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Ondersteunende producten

Nieuws

Overig

Werkgroepen

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda