Bloedtransfusie weigeren

Laatste update: 17 december 2021
Plaatsingsdatum: 26 augustus 2021

De KNOV heeft in samenwerking met de Ziekenhuisinformatiedienst voor Jehovah's Getuigen een handreiking opgesteld voor de situatie dat een zwangere vrouw een bloedtransfusie en/of bloedproducten weigert. Deze situatie kan voor een spanningsveld zorgen tussen het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt en het bestaande medisch beleid.  

De handreiking gaat in op de geneeskundige Wilsverklaring en machtiging. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: juridische aspecten, alternatieven voor transfusie met donorbloed, de rol van het ziekenhuiscontactcomité (zcc) van Jehovah's Getuigen, dossiervorming en samenwerkingsafspraken met de tweede lijn. 

De informatie uit deze handreiking is bedoeld om verloskundigen te ondersteunen in hun begeleiding van vrouwen die een bloedtransfusie en/of bloedproducten weigeren en bij het maken van samenwerkingsafspraken ten aanzien van vrouwen die bloed(transfusie) weigeren. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda