Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen (richtlijn)

Laatste update: 23 februari 2023
Plaatsingsdatum: 26 augustus 2021

De KNMG ontwikkelde in samenwerking met andere beroepsorganisaties de richtlijn Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen IGZ). De inspectie vindt het niet langer verantwoord een geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem om de medicatie te bewaken, behalve wanneer andere maatregelen zijn getroffen. De richtlijn geldt voor alle beroepsbeoefenaars die volgens de wet BIG bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven. De inspectie houdt sinds 2015 toezicht op naleving van deze richtlijn. 


Omdat verloskundigen een beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijven, is er voor hen een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet verplicht elektronisch voor te schrijven, maar zijn wel verplicht tot een prospectieve risicoanalyse. Meer informatie hierover staat in de handreiking 'Elektronisch voorschrijven anticonceptie'.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda