Richtlijn

Laatste update: 30 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 11 juni 2018

De multidisciplinaire Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van bestaande richtlijnen. Hieruit zijn overwegingen en adviezen rondom de uitvoering en de daarbij te betrekken professionals geformuleerd. 

De PIL is in opdracht van ZonMw door het College Perinatale Zorg (CPZ) ontwikkeld in samenwerking met diverse beroepsgroepen. De KNOV was vertegenwoordigd in de werkgroep PIL en istartte met projectleiders van de KNOV en NHG. Omdat het niet mogelijk was om na twee jaar de contracten van de projectleiders te verlengen, stelde het CPZ een projectleider vanuit het kwaliteitsinstituut aan. Het kwaliteitsinstituut complimenteerde de KNOV over het terechte kritische commentaar van haar leden op de conceptversie van de PIL tijdens de commentaarronde. In samenwerking met andere partijen, waaronder de KNOV, heeft het CPZ een globaal implementatieplan ontwikkeld. 

Op 12 oktober 2021 is de digitale versie van de PIL gelanceerd, voor eenvoudig gebruik in de spreekkamer.

Ondersteunende producten

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda