Richtlijn

Laatste update: 01 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 03 december 2019

De RVP-richtlijn Maternale kinkhoestvaccinatie is opgenomen in de RVP-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma als hoofdstuk 6. De richtlijn is vastgesteld in het Landelijk RVP Rijksvaccinatieprogramma Overleg (LRO) na afstemming met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen (AJN, NCJ, KNOV, NHG Nederlands huisartsengenootschap en NVOG). De richtlijn ondersteunt de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg ) en de verloskundig zorgverleners (VKZ) bij de uitvoering van het maternale kinkhoestvaccinatieprogramma door beschrijving van taken, verantwoordelijkheden, processen en mogelijkheden voor ondersteuning in de uitvoering. De richtlijn is als .pdf te downloaden op de website van het RIVM. Tevens vind je daar een FAQ voor zorgprofessionals.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda