KNOV Winkelmandje (0) Menu

Juridisch

 

Arbitrage/toezicht/geschillen

Gepubliceerd: 03 september 2020, laatste update: 15 april 2021

Dit dossier betreft alle KNOV-ondersteunende activiteiten omtrent wettelijk vereiste arbitrage, toezicht en geschillen. De betreffende ingerichte en verbonden geschillencommissies e.d. zijn geïnitieerd of gecontracteerd vanuit de KNOV met bepaalde wetgeving als basis. Ze werken onafhankelijk van de KNOV - het is een service voor de leden.

Zie bijgaande pagina’s op de KNOV-site: Klachten, calamiteiten en incidenten

Voortgang

15 april 2021

Voordracht voor het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

Het tuchtcollege is belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg ingevolge de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het tuchtcollege in Eindhoven is op zoek naar twee leden verloskundigen. Aan de KNOV is verzocht een voordracht te doen.

Op 4 maart jl. is er op de KNOV site een oproep geplaatst om als verloskundige te solliciteren voor het lidmaatschap van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven.

Er hebben tot en met de deadline van 29 maart 7 verloskundigen hun interesse getoond.

Ten behoeve van de voordracht heeft het KNOV bestuur in de eerste week van april vier kandidaten geselecteerd, die naar hun oordeel het meest passend zijn op het profiel en ook passend bij de brede spreiding van de activiteiten van onze beroepsgroep. Zij worden namens de KNOV voorgedragen. Het Regionaal Tuchtcollege zal zelf de laatste selectie doen om tot 2 leden te komen.

De benoeming geschiedt bij ministerieel besluit op aanbeveling van het college voor een periode van zes jaren. Herbenoeming is mogelijk.

Dank aan alle verloskundigen die bij de KNOV hebben gesolliciteerd, zij krijgen persoonlijk bericht van ons over de voordracht.

Contactpersoon

Klarie de Boer

Klarie de Boer

kdeboer@knov.nl
Programma: Juridisch
Regio: Oost

Vragenuurtje in & uit de regio
Elke dinsdag 16:00 uur via Teams

Telefoon: 088-88 83 933

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur