KNOV Winkelmandje (0) Menu

Preventie

Gepubliceerd: 04 augustus 2020, laatste update: 18 juli 2021

Het programma Preventie bestaat uit de volgende dossiers:
- RIVM screenings
- Vroegsignalering Alcohol
- Rookvrije start
- Depressiepreventie bij aanstaande en pasbevallen moeders

Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de landelijke bevolkingsonderzoeken. Ook screenings tijdens de zwangerschap en na de
geboorte, horen hierbij. Bij alle bevolkingsonderzoeken en screenings wordt gebruik gemaakt van landelijke programmacommissies waarin betrokken stakeholders zitting hebben, zo ook (leden van) de KNOV. Doel van de screenings is om aangeboren
afwijkingen vroegtijdig op te sporen.

Door deel te nemen aan de programmacommissies is de KNOV betrokken bij het maken van landelijk uniforme afspraken, het opstellen van richtlijnen en draaiboeken en het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Op basis van expertise zijn leden betrokken bij (en hebben zitting in) deze programmacommissies en bijbehorende werkgroepen:

· Hielprik

· Prenatale screening infectieziekten

Preventie is een belangrijk thema binnen de KNOV. In november 2018 is het Nationaal Preventie Akkoord dan ook mede door de KNOV ondertekend. Het Preventieakkoord biedt een goede basis om de zorg aan zwangeren en moeders nog beter te maken en ieder kind een goede start te geven. Daartoe is dit voorjaar het project Vroegsignalering en zwangerschap gestart. Dit project richt zich in eerste instantie op het vroeg signaleren van alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap. Voor dit project is een projectgroep ingericht bestaande uit leden en samenwerkingspartners als bijvoorbeeld het Trimbos-instituut. Daarnaast fungeert een panel van leden als klankbord voor de projectgroep.

Behalve aandacht voor alcoholgebruik is ook stoppen met roken een aandachtgebied binnen de portefeuille Preventie. De KNOV is een van de samenwerkende partijen in het partnership stoppen met roken. Omdat ieder kind recht heeft op een rookvrije start hebben alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – de handen ineengeslagen. Ze werken samen in de Taskforce Rookvrije Start. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek. Namens de KNOV hebben leden zitting in deze taskforce.

Een goede start is ook het uitgangspunt bij het actieprogramma Kansrijke Start van VWS. Leden van de KNOV zitten in de landelijke coalitie Kansrijke Start en zijn onze ambassadeurs voor het actieprogramma. Er is daarnaast een stuurgroep met een adviserende taak naar de minister; daarin eveneens zit een lid van de KNOV.

Binnen de portefeuille Preventie valt ook het project Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders. De GGD GHOR Nederland draait, samen met Academische werkplaats Jeugd Twente, KNOV, NCJ en het Trimbos-instituut, dit landelijk project. Het project maakt onderdeel uit van het meerjarenplan Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van VWS.

Contactpersoon

Patricia Jansen

Patricia Jansen

pjansen@knov.nl
Programma: Preventie
Regio: Zuidoost

Vragenuurtje In & Uit de Regio
Elke dinsdag 16:00 uur via Teams

Telefoon: 088-88 83 930

Nieuws

Meer nieuws weergeven

Oproepen

Meer oproepen weergeven

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur