KNOV Winkelmandje (0) Menu

Onderwijs

Gepubliceerd: 03 augustus 2020, laatste update: 10 september 2020

In de portefeuille Onderwijs vallen de volgende dossiers:

· Opleidingen / VIO
· Cursussen / bijscholing
· Registers

Scholing en opleiding zijn belangrijke pijlers in het takenpakket van de KNOV. Zo zijn we actief op het Platform VIO (Verloskundigen in Opleiding) en denken we met studenten mee over de vormgeving van de opleiding en de stages. Dit alles om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepspraktijk na het afstuderen. Uiteraard proberen we deze aankomende verloskundigen te stimuleren lid te worden van de KNOV en hen actief te betrekken bij de ontwikkeling van ons opleidingsbeleid.

Met de drie Nederlandse verloskunde academies heeft de KNOV op verschillende niveaus overleg. Zo hebben zowel de directeur als de senior programmamanager Onderwijskunde structureel overleg met de academies en op regelmatige basis worden ontwikkelingen binnen de verloskunde met elkaar besproken.

Op het gebied van bij- en nascholing biedt de KNOV diverse opleidingen en cursussen aan. Hierin hebben leden zowel een uitvoerende als participerende rol. Zo zijn er verschillende cursussen die door actieve leden worden voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de MIO’s, de onafhankelijke en deskundige accreditatiecommissie die namens de KNOV, periodiek toetst of opleidingen aan de kwaliteitseisen voldoen.

De resultaten van de opleidingen dragen bij aan de vulling van de registers die door de KNOV worden beheerd. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het Kwaliteitsregister Basisechoscopie zijn belangrijke instrumenten om de bevoegdheid en bekwaamheid van verloskundigen geobjectiveerd te kunnen aantonen. Samen met de geregistreerde verloskundigen zorgt de KNOV voor een permanent actueel bestand.

Contactpersoon

Mirjam Mascini

mmascini@knov.nl
Dossier: Opleiding en registers

Telefoon: 06 10 05 70 19

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur