KNOV Winkelmandje (0) Menu

Kwaliteit & Wetenschap

Gepubliceerd: 04 augustus 2020, laatste update: 20 juli 2021

De KNOV is penvoerder en herziet verschillende richtlijnen samen met ketenpartners in een multidisciplinaire setting. Daarnaast participeert de KNOV met verschillende leden in werkgroepen rondom richtlijnontwikkeling door derden, denk daarbij aan bijvoorbeeld de NVOG en de NHG.

Bij de richtlijnontwikkeling door de KNOV worden vanzelfsprekend leden betrokken. Bij alle richtlijnen is de Verloskundige Adviesraad Standaarden (VAS) betrokken, die bestaat uit drie verloskundigen en het bestuur adviseert over de verschillende richtlijnen.

Daarnaast ontwikkeld de KNOV in samenwerking met leden actief in de ontwikkeling van implementatieproducten, zoals counselingskaarten en informatiefilmpjes. Verder zijn er leden actief als wetenschappelijk adviseur. Zij dragen bij aan ‘het empoweren’ van verloskundigen met wetenschappelijke antwoorden op uiteenlopende vragen uit de regio. Op die manier beschikken verloskundigen over meer betrouwbare informatie waardoor zorg aan moeder en kind wordt geoptimaliseerd. Daarnaast kan de wetenschappelijk adviseur meehelpen bij het toetsen van het ingezette regionale beleid.

Er lopen bij het onderzoeksinstituut TNO uiteenlopende projecten op het gebied van zwangerschap en geboorte. Diverse leden zijn op basis van hun specifieke expertise namens de KNOV betrokken. De KNOV participeert daarnaast in andere wetenschappelijke onderzoeken, zoals de RAAK-studie over ‘Evaluatie CTG in de eerste lijn’.

Vanaf 2020 zijn de kwaliteitsgelden ‘Verloskunde’ onderdeel van de begroting van het ministerie van VWS. De middelen worden daarom niet langer door ZN, maar door ZonMw toegekend. Voor de verantwoorde en transparante beoordeling van kwaliteitsprojecten is er binnen de KNOV een commissie ‘Kwaliteitsbeleid’ ingesteld, waarin verschillende leden participeren. Deze commissie heeft tot taak het geven van advies aan het KNOV-bestuur over de door de regio in co creatie met het KNOV-bureau ingediende projectonderwerpen en (deel)projectplannen.

Contactpersoon

Rosanne van der Sterre-Poolen

Rosanne van der Sterre-Poolen

rvandersterre@knov.nl
Programma: Kwaliteit
Regio: West

Vragenuurtje In & Uit de Regio
Elke dinsdag 16:00 uur via Teams

Telefoon: 088- 88 83 920

Nieuws

Meer nieuws weergeven

Oproepen

Meer oproepen weergeven

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur