KNOV Winkelmandje (0) Menu

Kwaliteit & Wetenschap

Gepubliceerd: 04 augustus 2020, laatste update: 26 april 2021

De KNOV participeert met verschillende leden in werkgroepen rondom richtlijnontwikkeling door bijvoorbeeld de NVOG en de NHG. Deze leden zijn daarnaast waar mogelijk actief in de ontwikkeling van implementatieproducten, zoals counselingskaarten en informatiefilmpjes. Bij de richtlijnontwikkeling door de KNOV worden vanzelfsprekend leden betrokken. Op korte termijn zal de richtlijnontwikkeling door de KNOV een vervolg krijgen. Bij alle richtlijnen is de Verloskundige Adviesraad Standaarden (VAS) betrokken, die bestaat uit drie verloskundigen en het bestuur adviseert over de verschillende richtlijnen.

Verder zijn er leden actief als wetenschappelijk adviseur. Zij dragen bij aan ‘het empoweren’ van verloskundigen met wetenschappelijke informatie. Op die manier beschikken verloskundigen over meer betrouwbare informatie waardoor zorg aan moeder en kind wordt geoptimaliseerd. Daarnaast kan de wetenschappelijk adviseur meehelpen aan het toetsen van het ingezette regionale beleid.

Er lopen bij het onderzoeksinstituut TNO uiteenlopende projecten op het gebied van zwangerschap en geboorte. Diverse leden zijn op basis van hun specifieke expertise namens de KNOV betrokken. De KNOV participeert daarnaast in andere wetenschappelijke onderzoeken, zoals de RAAK-studie over ‘Evaluatie CTG in de eerstelijn’.

Naar de impact van de coronacrisis op de verloskundige zorg wordt binnenkort een behoeftepeiling uitgezet om de ervaringen te inventariseren van zorgverleners (waaronder leden) en cliënten met de veranderingen in de verloskundige zorg tijdens de coronapandemie. Inzicht hierin kan bijdragen aan het optimaliseren van de te nemen maatregelen (eventueel ook voor een nieuwe uitbraak) in de toekomst.

Vanaf 2020 zijn de kwaliteitsgelden ‘Verloskunde’ onderdeel van de begroting van het ministerie van VWS. De middelen worden daarom niet langer door ZN, maar door ZonMw toegekend. Voor de verantwoorde en transparante beoordeling van kwaliteitsprojecten is er binnen de KNOV een commissie ‘Kwaliteitsbeleid’ ingesteld, waarin verschillende leden participeren. De commissie ‘Kwaliteitsbeleid’ heeft tot taak het geven van advies aan het KNOV-bestuur over de door het KNOV-bureau ingediende projectonderwerpen en (deel)projectplannen, evenals de inhoudelijke verantwoording na afloop van een (deel)project.

Contactpersoon

Rosanne van der Sterre-Poolen

Rosanne van der Sterre-Poolen

rvandersterre@knov.nl
Regio: West

Nieuws

Meer nieuws weergeven

Oproepen

Meer oproepen weergeven

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur