KNOV Winkelmandje (0) Menu

Finance

Gepubliceerd: 04 augustus 2020, laatste update: 07 september 2020

In de portefeuille Finance vallen de volgende dossiers:
- Bekostiging en tarieven
- Contractering

De KNOV praat aan landelijke tafels op verschillende beleidsniveaus mee over het onderwerp de financiering van de verloskundige zorg. Zo zijn er bijeenkomsten bij de NZa over zowel monodisciplinaire als integrale financiering van de verloskundigen. En spreken we met VWS over acute thema’s, zoals de gevolgen van COVID-19 op de verloskundig en toekomstige ontwikkelingen, zoals de financiering van CTG in de eerste lijn. Er zijn nauwe contacten met ZN over bijvoorbeeld financiële effecten van COVID-19 en compensatieregelingen voor de verloskundigen, maar ook over praktische zaken in de contractering.

Deze gesprekken kan de KNOV niet voeren zonder input van onze leden. Hiervoor zijn werkgroepen in het leven geroepen, waar we horen wat er speelt in de verschillende regio’s:

Het I-VOZ staat voor Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars. In dit overleg worden actuele zaken doorgenomen die met de verzekeraars moeten worden besproken. Denk bijvoorbeeld aan zaken in het inkoopbeleid en overeenkomsten die een belemmering kunnen vormen in de contractering. Er wordt een agenda bepaald en er worden vertegenwoordigers aangewezen die deelnemen aan het VOZ (zie hieronder). Er zijn vier I-VOZ-zen, namelijk Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

In het PLAZA (platform algemene zaken) komen de I-VOZ leden van alle verzekeraars samen om onderling informatie uit te wisselen over de stand van zaken met de verzekeraars.

Wilt u als verloskundige graag meedenken in een Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (I-VOZ) en is er nog geen vertegenwoordiging vanuit uw regio? Dan kunt u zich aanmelden door contact op te nemen met de helpdesk via helpdesk@knov.nl. Ook voor vragen kunt u bij de helpdesk terecht.

In het VOZ (Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars) vindt de bespreking met de verloskundigen (afvaardiging uit het I-VOZ) en verzekeraars plaats. Dit zijn veelal beleidsadviseurs en zorginkopers. Hier wordt input gegeven over bijvoorbeeld inkoopbeleid en contracten indien de verzekeraar daarvoor open staat. Daarnaast worden knelpunten besproken zoals de H3 regeling, CTG bij nieuwe aanbieders. Aanvullend vindt er regelmatig een bestuurlijk overleg plaats met de directie van de verzekeraars, de directeur KNOV en de senior programmamanager (SPM) Finance.

Nieuw is de Werkgroep Integrale Geboortezorg. In deze werkgroep willen wij inhoudelijke, organisatorische en financiële voorwaarden onderzoeken die de kwaliteit van de geboortezorg door samenwerking verbeteren en waarbij bekostiging een stimulerende rol kan vervullen.
Ten eerste stilstaan bij wat belangrijke factoren en voorwaarden zijn om binnen integrale geboortezorg te werken.
Ten tweede of integrale geboortezorg daadwerkelijk de kwaliteit en (kosten)effectiviteit van geboortezorg verbetert?
Ten derde deze resultaten meenemen in de beleidsvorming in het vervolgproces. Voor deze werkgroep hebben bijna twintig leden zich aangemeld (juni 2020). In juni en juli 2020 worden bijeenkomstengeorganiseerd.

Contactpersoon

Hans Oosterkamp

hoosterkamp@knov.nl
Dossier: Finance

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur