Oproep

02 augustus 2022

Voor de nieuwe werkgroep waarnemend verloskundigen zijn we nog op zoek naar één praktijkhouder. Bijna alle plekken zijn met enthousiasme vervuld. Om alle belangen goed te kunnen vertegenwoordigen bestaat de werkgroep voor de helft uit praktijkhouders en voor de helft uit waarnemend verloskundigen.

Het doel van deze werkgroep is een bijdrage leveren aan de positionering van de waarnemend verloskundigen, als waardevolle beroepsgroep in de geboortezorg.

Op korte termijn op de agenda:

  • Het calculatieschema van verloskundigen. Is het calculatieschema nog steeds relevant of past een ander systeem beter bij onze vraag? Moet het huidige calculatieschema worden herzien?
  • Het organiseren van een conferentie/scholingsdag voor waarnemend verloskundigen en praktijkhouders met als thema: Samenwerking en Onderhandelen met elkaar (thema wordt met de werkgroep nader uitgewerkt).

 Praktische informatie:

  • Start werkgroep: september
  • Dag: in overleg
  • Tijd: 1,5 – 2 uur
  • Vacatiegeld: 41,25 per uur

Ben jij praktijkhouder en wil jij deelnemen aan de werkgroep? Meld je dan aan. Stuur een mail naar Sophie Rodenburg: srodenburg@knov.nl