Oproep

16 januari 2023

Onlangs is het project ‘Kennisagenda 2023 – 2028’ gestart. Het doel van de kennisagenda is om duidelijk te krijgen over welke onderwerpen (nieuwe) kennis nodig is om de verloskundige zorg te verbeteren. We brengen in kaart welke kennisvragen er leven in de verloskundigepraktijk; we doen in ons werk bepaalde dingen, maar werken die wel echt? De kennisvragen die we ophalen vertalen we naar een rapport met geprioriteerde onderzoeksvragen, een zogenaamde kennisagenda.

Herhaalde oproep: wil jij deelnemen aan de werkgroep Kennisagenda?

Op dit moment vragen we bij leden en stakeholders uit welke kennislacunes er zijn. In maart start de werkgroep Kennisagenda, waarin we de verzamelde inbreng beoordelen en vertalen naar onderzoeksvragen.

We zoeken hiervoor drie leden die willen deelnemen vanuit het perspectief van verloskundigen/cliënten. Je fungeert in de werkgroep als klankbord en geef je advies over het prioriteren van de kennislacunes en onderzoeksvragen en het eindrapport. De werkgroep komt in januari en in april of mei bij elkaar. Voor je deelname aan de werkgroep is een vacatievergoeding beschikbaar. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt door de KNOV vergoed.

Is dit iets voor jou?

Ben jij een ervaren verloskundige, heb je affiniteit met dit onderwerp en wil je deelnemen aan de werkgroep, stuur dan een e-mail waarin je jezelf kort voorstelt en jouw aanmelding motiveert naar kennisagenda@knov.nl. We kijken vol belangstelling uit naar jullie reacties!

Heb je een kennisvraag uit de praktijk die je wilt indienen voor de kennisagenda? Die ontvangen we heel graag via dit online formulier.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.