Oproep

13 maart 2023

Het Kennisinstituut (onderdeel FMS) vraagt klinisch verloskundigen een vragenlijst in te vullen in het kader van het Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)-project ‘Dutch Neonatal Early Warning Score systeem: ontwikkeling en evaluatie in de praktijk’. 

Early warning score systemen zijn al langere tijd in gebruik voor volwassen en oudere kinderen. Uit ervaring en wetenschappelijke literatuur blijkt dat dergelijke systemen vitaal bedreigde patiënten vroegtijdiger kunnen identificeren. Voor de neonatale populatie is een dergelijk systeem nog niet beschikbaar, terwijl er vanuit het veld wel behoefte aan is. Daarom is het doel van dit project om een early warning score systeem te ontwikkelen en te valideren voor deze doelgroep. Dit wordt de Dutch NEWS genoemd, waarbij het gaat om de neonaten met een termijn van 32 weken of ouder.

Om een uniform en toepasbaar warning systeem te ontwikkelen voor de Nederlandse neonatale zorg wordt naast literatuuronderzoek ook een inventarisatie uit onder experts door middel van een Delphi methode. Een onderdeel van de Delphi methode is voorliggende vragenlijst. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de expert opinion binnen de neonatale zorg in Nederland. De vragenlijst bestaat uit 32 vragen en het invullen ervan duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. De deadline is 7 april 2023. Gegevens worden anoniem verwerkt, zodat herleidbare persoonsgebonden informatie niet bij de onderzoeksgroep of bij het ziekenhuis terecht komt. De uitkomsten van deze vragenlijst vormen samen met de literatuurstudie de basis voor het ontwikkelen van de Dutch NEWS.