Oproep

04 mei 2023

De KNOV is gevraagd commentaar te geven op de revisie en uitbreiding van de richtlijn preventie recidief vroeggeboorte op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige stand van zaken de beste zorg is voor zwangere vrouwen zonder klinische verschijnselen van een vroeggeboorte, die al dan niet in een eerdere zwangerschap een spontane vroeggeboorte hebben doorgemaakt.

Graag vragen wij je uiterlijk 11 juni 2023 de richtlijn te beoordelen en het commentaarformulier te mailen naar Eveline Mestdagh via emestdagh@knov.nl. Het commentaarformulier en de concept-richtlijn zijn na inloggen zichtbaar. De KNOV bundelt alle commentaren en stuurt deze als (gezamenlijke) reactie naar de Federatie Medisch Specialisten.