Oproep

15 januari 2024

In januari 2021 is de ontwikkeling van de richtlijn Anesthesie tijdens de zwangerschap op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. De KNOV is gevraagd commentaar te geven op de dertien geprioriteerde conceptmodules van de richtlijn:

 • Operatietechniek (open vs. minimaal invasief)
 • Foetale monitoring
 • Aspiratieprofylaxe
 • Anesthesietechniek (algehele anesthesie vs. locoregionale of neuraxiale anesthesie)
 • Anesthesietechniek (sedatie vs. algeheel)
 • Timing van de operatie
 • Tocolytica
 • Dexamethason
 • Esketamine
 • Vasopressoren
 • Postoperatieve pijn
 • Uteruscontracties
 • Organisatie van zorg: Wie heeft de regie? Wie zit er in het MDO?

Onderaan deze oproep vind je (na inloggen) het concept van de richtlijn, evenals het commentaarformulier. Het formulier dient om het commentaar te beschrijven met behulp van hoofdstuk duiding, pagina- en regelnummer. Wij stellen het zeer op prijs als je jouw feedback via het commentaarformulier uiterlijk 28 februari 2024 wilt sturen aan Imara Wilsens, iwilsens@knov.nlDe werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de modules.