Oproep

31 januari 2024

Op initiatief van de KNOV is gestart met de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Preventie en screening foetale groeirestrictie (FGR). De conceptrichtlijn is nu gereed voor becommentariëring.

Het doel van de richtlijn is het opstellen van transparante en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor effectieve preventie van FGR en het verbeteren van de screening op FGR. In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • risicofactoren voor FGR
  • preventie van FGR
  • screeningsmethoden voor het opsporen van FGR.

De richtlijn is tot stand gekomen in een werkgroep met vertegenwoordigers van de KNOV, NVOG, BEN en PFN.

Onderaan deze oproep vind je (na inloggen) het concept van de richtlijn, de bijbehorende bijlage en het commentaarformulier. Het formulier dient om het commentaar te beschrijven met behulp van hoofdstuk duiding, pagina- en regelnummer. Wij stellen het zeer op prijs als je jouw feedback via het commentaarformulier uiterlijk 14 maart 2024 te sturen aan Marjolein de Weerd, mdeweerd@knov.nl.

De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn.