Oproep

10 februari 2023

Ga je starten met het afmaken van een baring met meconiumhoudend vruchtwater of met het begeleiden van miskramen, ook als medicatie gewenst is? Zet je de stap richting caseloadverloskunde of heb je andere plannen die de continuïteit van zorgverlener bevorderen? De mensen van het COMIC project komen graag met je in contact.

Wat kan er verwacht worden bij deelname aan de COMIC studie?

Wanneer je als verloskundige/regio deelneemt aan de COMIC studie kan je putten uit de bouwstenen die zijn gemaakt in fase 1 van het project. Deze bouwstenen zijn een overzicht van bevorderende en belemmerende factoren voor een succesvolle implementatie. Daarnaast zal één van de onderzoekers met regelmaat aanwezig zijn bij vergaderingen om mee te kunnen denken bij de implementatie en evaluatie. Afhankelijk van de aspecten die voor de praktijk of regio van belang zijn, zal vanuit de COMIC studie een nulmeting en een evaluatie plaatsvinden. Het proces van implementatie en uitvoering zal door middel van korte vragenlijsten en/of interviews geëvalueerd worden onder zorgverleners en cliënten. De resultaten van deze evaluatie kunnen in de regio gebruikt worden voor bijsturing van de implementatie. Tussentijds kan er laagdrempelig contact worden opgenomen met één van de onderzoekers om mee te denken in vervolgstappen.

De verwachte extra tijdsinvestering bij deelname aan de COMIC zal voornamelijk bestaan uit het invullen van korte vragenlijsten en/of een (digitaal) interview en het vragen van toestemming aan clienten voor het toesturen van een vragenlijst. Daarentegen wordt het proces van implementatie naar verwachting makkelijker en kan onze evaluatie daarbij ondersteunen. Bovendien helpt onze evaluatie andere regio’s als zij met dezelfde innovaties aan de slag willen gaan.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij r.simmelink@amsterdamumc.nl of n.vanderlaan@knov.nl om te bespreken wat jij, in jouw omstandigheden en binnen jouw project, van de COMIC kan verwachten, en wat jij kan bijdragen aan het COMIC project.