Oproep

14 november 2022

Als verloskundige doe je bepaalde dingen, maar werken die wel echt? Zijn onze handelingen en interventies effectief? Welke kennisvraag kom jij tegen in het uitvoeren van je werk?

Om te achterhalen wat we nog niet weten – welke kennislacunes er zijn - start de KNOV het project ‘Kennisagenda 2023 – 2028’. Het doel is om duidelijk te krijgen over welke onderwerpen (nieuwe) kennis nodig is om de verloskundige zorg te verbeteren. Dit doen we door kennisvragen te verzamelen en te vertalen naar een rapport met geprioriteerde onderzoeksvragen, een zogenaamde Kennisagenda. Met deze Kennisagenda kunnen onder andere wetenschappelijke instellingen gerichter onderzoek opzetten.

Jouw bijdrage is belangrijk

Jouw inbreng is essentieel om uit te vinden waar zich kennislacunes bevinden. In de praktijk loop je vast wel eens tegen onderzoeksvragen aan of je mist bijvoorbeeld belangrijke kennis in een richtlijn. Dit soort voorbeelden uit de praktijk hebben wij nodig om tot een goed overzicht te komen.

Heb je een concreet voorbeeld dat we zeker moeten meenemen, geef het dan uiterlijk dinsdag 6 december via dit online formulier aan ons door. Alvast bedankt voor je bijdrage!