Oproep

02 juli 2024

Op dit moment is er geen eenduidig beleid rondom het temperaturen en de temperatuurregulatie van gezonde à terme geboren pasgeborenen. Onduidelijkheid in beleid, en de praktijkvariatie die daaruit volgt, kan leiden tot onnodige interventies met de nodige negatieve gevolgen.

Namens Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) start het Kennisinstituut V&VN daarom op korte termijn met de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Temperatuurregulatie bij gezonde pasgeborenen voor zorgprofessionals in de tweede lijn, die betrokken zijn bij de zorg aan à terme pasgeborenen. Hiervoor is aan de KNOV gevraagd om een verloskundige af te vaardigen. De ontwikkeling/herziening wordt gefinancierd vanuit Kwaliteitsgelden V&V en neemt ongeveer twee jaar in beslag.

Wie zoeken we?

Een verloskundige (eerste of tweede lijn) die

  • inhoudelijk expertise heeft met betrekking tot temperatuurregulatie bij gezonde pasgeborenen;
  • geen belangen heeft die de onafhankelijkheid van de adviezen in de richtlijn in gevaar kunnen brengen.

Wat wordt er gevraagd?

  • Het voorbereiden en bijwonen van zes bijeenkomsten van twee tot drie uur per keer. De meeste bijeenkomsten zullen online plaatsvinden. De eerste werkgroepvergadering vindt plaats op dinsdag 3 september van 17:30 tot 20:30 uur in Utrecht.
  • Het samen met de adviseur en andere werkgroepleden formuleren van uitgangsvragen die aansluiten bij de knelpunten in de praktijk.
  • Lezen van literatuur(samenvattingen) en inhoudelijke discussie hierover voeren met de adviseur en andere werkgroepleden, met oog voor specifieke aandachtspunten en knelpunten in de praktijk.
  • Het samen met de adviseur en andere werkgroepleden formuleren van overwegingen en aanbevelingen.
  • Kritisch lezen, beoordelen en bediscussiëren van conceptteksten.

Werkgroepleden ontvangen vacatiegelden en reiskostenvergoeding op basis van bijgewoonde bijeenkomsten en de bijbehorende voorbereiding.

Training

Werkgroepleden kunnen een eendaagse geaccrediteerde training Richtlijnontwikkeling volgen die wordt verzorgd door het Kennisinstituut V&VN.

Heb jij interesse?

Meld je dan uiterlijk 21 juli 2024 aan bij senior programmacoördinator Imara Wilsens via iwilsens@knov.nl.