Oproep

24 januari 2023

Op korte termijn wordt op initiatief van de KNOV gestart met de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Prenatale Begeleiding. Voor de werkgroep zoeken we nog 1 eerstelijns verloskundige en 1 klinisch verloskundige. 

Als werkgroeplid wordt het volgende van je gevraagd: 

  • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen
  • het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (8 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur) 
  • het selecteren van literatuur
  • het lezen en beoordelen van conceptteksten
  • het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject. 

Werkgroepleden krijgen een vacatiegeldvergoeding op basis van bijgewoonde bijeenkomsten à €41,25 per uur. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt door de KNOV vergoed. De data van de bijeenkomsten worden in samenspraak met de werkgroepleden ingepland. 
 
We kijken vol belangstelling uit naar jullie reacties! Aanmelden kan tot en met 6 februari 2023 via prenatalebegeleiding@knov.nl.