Oproep

12 juli 2022

Is jouw regio bezig met het oprichten of doorontwikkelen van een geboortecentrum? Dan is deze pilot wellicht iets voor jou. We zoeken nog deelnemers!

Voor het project KNOV-project 'Geboortecentrum van de toekomst' zijn we drie pilots gestart waaronder de pilot geboortecentrum. 

Doel van het project 'Geboortecentrum van de toekomst'

Het project heeft als doel om voor de KNOV-leden een toolkit op te leveren die hen inspireert en ondersteunt bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig regionaal centrum, op basis van de visie van de KNOV. Met de uitkomsten van dit project (in de vorm van een toolkit) ondersteunen we op landelijk niveau de verloskundigen die een regionaal eerstelijns of anderhalvelijns centrum overwegen, concrete startplannen hebben, of willen uitbreiden. Het centrum kan een geboortecentrum, vrouwencentrum, verloskundigenpost of variaties en/of combinaties hierin zijn.        

Doel van de pilot

Voor het deelproject 'geboortecentrum' wordt een pilot opgestart met als doel om deelproducten/bouwstenen te verzamelen voor de toolkit. De KNOV faciliteert hierbij in het samenbrengen van de regio’s en de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en documenten op te stellen. Dit wordt daarna landelijk beschikbaar gesteld via de KNOV website.  

Wat vragen we van een pilot-regio  

  • Een maandelijkse (online) aanwezigheid met de pilotgroep.   
  • Actieve inbreng t.a.v. het delen van kennis/ervaring/documenten en zo nodig het opstellen van documenten.    

Wat leveren wij als KNOV:  

  • Verbinding met en inspiratie van andere regio's.     
  • Verbinding met en inspiratie van de andere 2 pilots (geboortecentrum en verloskundigenpost).    

  • Ondersteuning van hulpvragen die komen uit de pilotgroep.  

  • Vacatiegelden voor je werkzaamheden ten behoeve van het project 'geboortecentrum van de toekomst'. 

Meld je aan voor de pilot 

Voor de pilot geboortecentrum zijn we nog op zoek naar deelnemers. Denk je als regio al na over het vormgeven van een geboortecentrum? En wil je deelnemen aan de pilot, mail dan naar: geboortecentrum@knov.nl