Oproep

29 mei 2024

Een warme oproep om deel te nemen aan een ledenberaad voor verloskundigen op woensdag 26 juni 2024 over de transcutane bilirubinemeting bij de pasgeboren.


De afgelopen jaren is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) hard gewerkt aan multidisciplinaire revisie van de Nederlandse richtlijn ‘Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken’. Een onderwerp dat velen na aan het hart ligt en waarover nog steeds veel vragen in de diverse beroepsgroepen bestaan.

Eén van de onderwerpen in het herzieningstraject betreft de invoer van de transcutane bilirubinemeting (TcB) bij pasgeborenen. Deze mogelijke ontwikkeling heeft ook grote impact op het vakgebied van verloskundigen en de zorg die in de kraamtijd wordt verleend door de verloskundige.

Etisch, strategisch en tactisch dialoog met verloskundigen

Als verloskundigen willen we samen sterk staan in het eenduidig uitvoeren en uitdragen van ons beleid en onze visie. De KNOV wil over ontwikkelingen in de verloskunde daarom graag de ethische, strategische en tactische dialoog met jullie opzoeken. Zo bepalen we samen de pijlers voor de toekomst waarop we als gehele beroepsgroep verder kunnen bouwen. Op woensdag 26 juni 2024 willen we een dergelijk beraad houden over het inzetten van de TcB in de verloskunde. In bepaalde regio’s wordt de TcB al uitgevoerd door verloskundigen, maar de dialoog over de visie van de beroepsgroep op deze ontwikkeling op landelijk niveau heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. Dit is wel essentieel om als beroepsgroep tot een landelijk standpunt te kunnen komen.

We zullen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en medisch ethicus kijken of er plek is voor de TcB in de verloskundige zorgverlening. En zo ja, wat die plek dan is.

Wat is jouw visie? Denk je mee?

We hopen op een gemêleerd gezelschap van verloskundigen ten behoeve van een representatieve afspiegeling van het verloskundig werkveld.

Praktische informatie

  • Woensdagmiddag 26 juni 2024
  • Van 15.00-18.00 uur
  • Domus Medica in Utrecht
  • Deelname is beperkt: maximaal 15 verloskundige leden
  • Aanmelding bij Marjolein de Weerd via mdeweerd@knov.nl