Oproep

14 september 2022

Doel van het project is het ontwikkelen van een generieke richtlijnmodule 'Omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein', die professionals en cliënten:
1) ondersteunt bij keuzes voor de inzet van instrumenten om taalbarrières te slechten en
2) hen praktische handvatten biedt voor het adequaat inzetten van deze instrumenten.

De KNOV sluit zich hierbij aan en zoekt daarom verloskundigen die hieraan willen bijdragen.

Heb je hiermee affiniteit? Geef je dan op voor de richtlijnwerkgroep. Je neemt dan deel aan
12 (online) bijeenkomsten, inclusief twee invitational conferences en twee bijeenkomsten over randvoorwaarden en implementatie. 

Wat houdt deelname in? 

  • Je kunt jouw bijdrage leveren tijdens de commentaarrondes voor de generieke
    module.
  • Je ontvangt voor de deelname aan de bijeenkomsten vacatiegelden, die beschikbaar zijn gesteld door de Patiëntenfederatie.

Doel van deze richtlijnmodule
De Patiëntenfederatie heeft de intentie om de generieke richtlijnmodule Taalbarrières bij succesvolle afronding van het project te autoriseren en deze te verspreiden binnen onze beroepsgroep.

Meer informatie en aanmelding
Download de generieke richtlijnmodule Taalbarrières en meld je uiterlijk 27 september 2022 bij projectleider Florien van Rij, fvanrij@knov.nl