Oproep

22 mei 2024

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de ontwikkeling van de richtlijn Zwangerschapsafbreking in het tweede trimester gestart. De conceptrichtlijn, waar ook de KNOV aan heeft meegewerkt, is inmiddels klaar voor commentaar.

De richtlijn gaat over zwangerschapsafbreking  in het tweede trimester (na 14 weken) die onder medische verantwoordelijkheid van de gynaecoloog plaatsvindt in de tweede of derde lijn en beperkt zich tot afbreking vanwege foetale afwijking of maternale risico’s. In de richtlijn komen de methode en de randvoorwaarden van zwangerschapsafbreking in het tweede trimester aan de orde. De modules behoren tot de NVOG-richtlijn Zwangerschapsafbreking.

Download de conceptrichtlijn

Commentaar geven

Wil je commentaar geven op conceptrichtlijn Zwangerschapsafbreking in het tweede trimester? Gebruik hiervoor dan het commentaarformulier en mail deze uiterlijk vrijdag 21 juni naar Imara Wilsens via iwilsens@knov.nl. Wij verzamelen de commentaren en leveren die gebundeld aan bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.