Oproep

07 mei 2024

De meeste vrouwen (80%) hebben de eerste maanden van hun zwangerschap last van misselijkheid en/of braken. Meestal verdwijnen deze klachten tussen de 12 en 20 weken zwangerschap. Bij sommige vrouwen zijn de klachten zo erg dat zij onvoldoende voedsel en vocht kunnen binnenhouden. Deze ernstige vorm van zwangerschapsbraken compliceert 1 tot 3% van de zwangerschappen en wordt ook wel hyperemesis gravidarum genoemd.  

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de ontwikkeling van de richtlijn Hyperemesis gravidarum gestart. De conceptrichtlijn, waar ook de KNOV aan heeft meegewerkt, is inmiddels klaar voor commentaar. De richtlijn behandelt de diagnostiek en behandeling van vrouwen met een ernstige vorm van zwangerschapsbraken. Daarnaast is er aandacht voor pre-conceptioneel advies voor vrouwen met een voorgeschiedenis van hyperemesis en de organisatie van deze zorg. 

Download de conceptrichtlijn 

Download de bijlage bij de conceptrichtlijn 

Commentaar geven 

Wil je commentaar geven op conceptrichtlijn Hyperemesis gravidarum? Gebruik hiervoor dan het commentaarformulier en mail deze uiterlijk dinsdag 25 juni naar Imara Wilsens via iwilsens@knov.nl. Wij verzamelen de commentaren en leveren die gebundeld aan bij de NVOG.