Oproep

09 november 2022
Oproep aan klinisch verloskundigen werkzaam in een Universitair Medisch Centrum

Binnen de Cao UMC wordt gewerkt met het functiewaarderingssysteem Fuwavaz. De normfunctie van de klinisch verloskundige binnen Fuwavaz is toe aan actualisatie. Daarvoor is input nodig van de klinisch verloskundigen zelf. Het is van belang te zorgen dat de functiebeschrijving strookt met de werkzaamheden die klinisch verloskundigen in de UMC’s uitvoeren.  

Wie we zoeken 

De KNOV is op zoek naar 3-4 klinisch verloskundigen die werkzaam zijn in een UMC en hun steentje willen bijdragen aan het actualiseren van de landelijke Fuwavaz functiebeschrijving klinisch verloskundigen.  

Wat kun je verwachten? 

Je neemt deel aan een bestaande klankbordgroep, samen met een aantal collega klinisch verloskundigen die ook werkzaam zijn in een UMC en Sophie Rodenburg (verloskundige en beleidsadviseur geboortezorg) van de KNOV. Verwacht wordt dat er 3-4 bijeenkomsten nodig zijn van twee uur.  

Met de werkgroep kom je een aantal keren (online) samen om de functie van klinisch verloskundige onder de loep te nemen en eventuele voorstellen voor aanpassing van de functiebeschrijving te doen. De uitkomst wordt vervolgens besproken met Brigitte Sprokholt van het FBZ. Het uiteindelijke voorstel voor aanpassing neemt zij mee in de onderhandelingen met de UMC’s over de actualisatie van Fuwavaz. 

Start Klankbordgroep: per direct, dag en aanvang tijdstip in overleg. 

Wat we bieden 

Werkgroepleden krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten van €41,25 per uur.   
 

Wil je je hiervoor in zetten? Mail dan naar Sophie Rodenburg: srodenburg@knov.nl