Oproep

13 februari 2023

Prenatale screening is een lastig onderwerp voor zwangere vrouwen en hun partners, er zijn veel keuzemomenten. Onderzoek wijst uit dat ongeveer 25% van de zwangere vrouwen géén geïnformeerde keuze maakt. Dit betekent dat zij onvoldoende kennis hebben om goed te begrijpen wat zij kiezen óf dat hun mening niet overeenkomt met de uiteindelijke keuze. In opdracht van ZonMw hebben TNO, de Academie Verloskunde Maastricht, en Pharos voorlichtingsmaterialen ontwikkeld om verloskundigen en zwangeren hierbij te ondersteunen. Om een impressie te krijgen van een van de nieuwe voorlichtingsmaterialen, kijk dan het promotiefilmpje.

Voordat dit vrijgegeven wordt, is het van belang om inzicht krijgen of deze nieuwe voorlichtingsmaterialen aansluiten bij de wensen, behoeften van de verloskundigen en de praktische toepasbaarheid. Oftewel: Doet het wat het beoogt te doen? In september '22 is gestart met een onderzoek hiernaar bij verloskundigen en zwangeren. Momenteel worden er nog altijd praktijken en verloskundigen gezocht die mee willen doen.

Ben je geïnteresseerd of wil je weten wat dit onderzoek voor jou en jouw zwangere gaat betekenen? Klik dan hierJe kunt je tot 1 juni 2023 aanmelden via deze link, of via de link aan het einde van het filmpje.