Oproep

01 augustus 2022

Welke verloskundige wil, namens de KNOV, optreden als werkgroeplid bij de herziening van de richtlijn Zwangerschapsafbreking?

Op initiatief van de Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) wordt op korte termijn gestart met deze herziening. Doel is de ontwikkeling van 2 richtlijnmodules. De huidige richtlijn stamt uit 2015 en is toe aan een update. De focus van de 2 richtlijnmodules betreft zwangerschapsafbreking onder medische verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in de 2e of 3e lijn.

Waarom meedoen? 

•      Dankzij jouw inbreng  is een betere afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen
       mogelijk over dit onderwerp.
•      Je raakt bekend met de richtlijn.

Wat we jou bieden

Werkgroepleden krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten á €40 per uur. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt door de KNOV vergoed. De werkelijk bestede uren kun je noteren in het Kwaliteitsregister onder 'overige
activiteiten' (categorie D).           

Wat wordt er verwacht van een werkgroeplid?

- Je hebt geen conflicterende belangen, die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar
   kunnen brengen;
- Je bereidt voor en woont de werkgroep vergaderingen bij;
- Je hebt ervaring met het selecteren van literatuur;
- Je leest en beoordeelt conceptteksten; 
- Je informeert en raadpleegt de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

Praktische informatie
De werkgroep start in oktober.
Aanmelden kan tot 1 september 2022 bij Imara Wilsens,
iwilsens@knov.nl.