Oproep

18 juli 2022

De KNOV is een project gestart om het standpunt vitamine D te herzien.

Het huidige standpunt vitamine D is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad “Evaluatie van voedingsnormen voor vitamine D, 2012”. De Gezondheidsraad heeft toen nieuwe voedingsadviezen uitgebracht met o.a. voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrouwen. De Gezondheidsraad heeft bij de evaluatie van de voedingsnormen voor zwangere vrouwen gebruik gemaakt van de normen die de Europese voedselautoriteit EFSA heeft opgesteld. 

Wij sluiten graag aan bij de kennis en vragen uit de regio. Daarom horen wij graag op welke manier er binnen de regio wordt omgegaan met adviezen rondom vitamine D suppletie in de zwangerschap, lactatieperiode en/of er specifieke knelpunten, behoeften zijn. 

Wat houdt deelname aan werkgroep in?
Wij zoeken werkgroepleden die kunnen meelezen tijdens dit project. De geschatte tijdsbesteding voor deze werkgroep bedraagt ongeveer 10 uur en zal vooral voor  maanden september en oktober gelden. Voor deelname aan de werkgroep staat een vacatievergoeding tegenover  

Wil je deelnemen aan deze werkgroep of wil je input geven over dit onderwerp? 
Neem dan voor 22 juli contact op met de projectleider, Else Vooijs. (evooijs@knov.nl)