Oproep

22 mei 2024

Het samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) nodigt je uit om input te leveren voor de schriftelijke knelpunteninventarisatie voor de SRI-richtlijn Babyvoeding.  

Voor deze schriftelijke knelpunteninventarisatie worden alle partijen die betrokken zijn bij dit onderwerp uitgenodigd. Dit zijn niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Je kunt de vragenlijst invullen tot woensdag 3 juli. 

Naar de vragenlijst