Oproep

18 augustus 2022

De KNOV heeft het initiatief genomen om de multidisciplinaire richtlijn hypertensieve aandoeningen te herzien. Graag legt de werkgroep aan jullie de multidisciplinaire richtlijn voor ter becommentariëring. 

Wat? 

Het doel van deze richtlijn is eenduidige, transparante en evidence-based aanbevelingen ten aanzien van preventie van en risicoselectie voor hypertensieve aandoeningen bij zwangere vrouwen. De richtlijn zal als modules toegevoegd worden aan de richtlijnendatabank.  

In 2019 is er gestart met deze herziening. Door de reorganisatie is deze tijdelijk gestopt. In 2021 is de herziening herpakt en is verder gegaan op basis van wat de werkgroep in 2019 gedaan had. De NVOG heeft een richtlijn ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap’. Er heeft afstemming plaats gevonden tussen de KNOV en NVOG over de samenwerking rondom de updates van beide richtlijnen. Beide beroepsorganisaties hebben een eigen (multidisciplinair) richtlijntraject hypertensie gehanteerd, waarbij de NVOG zich met name gericht heeft op medische uitgangsvragen en de KNOV hoofdzakelijk op preventie en risicoselectie. 

De richtlijn is tot stand gekomen in een werkgroep met vertegenwoordigers van verloskundigen (KNOV), gynaecoloog (NVOG) en cliëntvertegenwoordiger (Hellp Stichting). 

Wanneer? 

De commentaarfase loopt t/m 6 september 2022.

Waarom meedoen?  

  • Door jouw commentaar is een betere afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen mogelijk over dit onderwerp. 
  • Je raakt bekend met de richtlijn.  
  • De werkelijk bestede uren kunnen genoteerd worden in het Kwaliteitsregister onder 'overige activiteiten' (categorie D).  

Hoe? 

Download hieronder de conceptrichtlijn en het bijbehorende commentaarformulier en mail het ingevulde formulier uiterlijk 6 september 2022 naar hypertensie@knov.nl

 Documenten