Oproep

05 januari 2023

Het RIVM vraagt ons commentaar op de conceptrichtlijn Handhygiëne en Persoonlijke hygiëne medewerker. In 2021 is de ontwikkeling van deze richtlijn op initiatief van het Samenwerkingverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gestart. De richtlijn is de herziening van verschillende door de werkgroep infectiepreventie (WIP) opgestelde richtlijnen met betrekking tot handhygïene. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. 

Kun jij helpen? 

Vul dan het commentaarformulier in en mail dit uiterlijk 3 februari 2023 naar iwilsens@knov.nl.

Na autorisatie wordt de definitieve richtlijn gepubliceerd op de SRI-website https://www.sri-richtlijnen.nl/,de Richtlijnendatabase, https://richtlijnendatabase.nl en de website van SKILZ www.richtlijnenlangdurigezorg.nl.