Oproep

16 mei 2023

Inmiddels is de werkgroep Capaciteitsproblematiek in de kraamzorg van start gegaan. De werkgroep bestaat uit zowel verloskundigen als kraamverzorgenden. Ook het Kenniscentrum kraamzorg is aangesloten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak om hopelijk op de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn oplossingsrichtingen te kunnen delen.  

Deel voorbeelden en best practises 

Heb jij voorbeelden uit de praktijk van actuele knelpunten, maar zeker ook best practises die voortkomen uit de capaciteitsproblematiek binnen de kraamzorg? Deel ze met ons! Dit kan via capaciteit@knov.nl.  

Het mag ook een korte opsomming zijn van knelpunten of bijvoorbeeld een link naar een voorbeeld van oplossing! Samen verzamelen we meer, dank je wel! 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.