Oproep

16 augustus 2022

Op initiatief van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) is een richtlijn ontwikkeld over het begeleiden van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen. De commentaarfase loopt t/m 15 september 2022.

Waarom commentaar geven?

•            Je raakt bekend met de richtlijn. 
•            De werkelijk bestede uren kunnen genoteerd worden in het Kwaliteitsregister onder
              'overige activiteiten' (categorie D).      

Download de conceptrichtlijn en het bijbehorende commentaarformulier en mail het ingevulde formulier uiterlijk 15 september 2022 naar Imara Wilsens, iwilsens@knov.nl