Oproep

29 augustus 2022

Deze RVP richtlijn wordt jaarlijks uitgebracht. In deze richtlijn staan de kaders voor de uitvoering van het RVP in 2023 en de medische informatie over de uitvoering.

De commentaarfase voor deze concept richtlijn loopt t/m 6 oktober 2022. 

Waarom commentaar geven?

•            Je raakt bekend met de richtlijn. 
•            De werkelijk bestede uren kunnen genoteerd worden in het Kwaliteitsregister onder
              'overige activiteiten' (categorie D).      

Download de conceptrichtlijn en het bijbehorende commentaarformulier. Je kunt het ingevulde formulier uiterlijk 6 oktober 2022 mailen naar Imara Wilsens, iwilsens@knov.nl