Oproep

22 augustus 2023

De Federatie van Medisch Specialisten (FMS) heeft de KNOV gevraagd commentaar te leveren op de actualisatie en revisie van de gynaecologische richtlijnmodules set 3. Deze set bevat drie nieuwe modules en een revisie van een hoofdstuk van de richtlijn Totaalruptuur.

Het gaat om:

Achtergrondinformatie
Eind 2020 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) het project ‘Actualisatie gynaecologische richtlijnmodules’ en ‘Revisie gynaecologische richtlijnmodules’ gestart (informeel bekend als ’24-modules-project’). Het betreft een modulaire herziening van 24 benigne gynaecologiemodules.
De KNOV heeft in april-mei 2022 de eerste set van conceptmodules becommentarieerd, de tweede set van conceptmodules in mei-juni 2023 en nu volgt de derde set van modules.

De modulaire herziening is opgebouwd uit 6 richtlijnen:

  • Premenstrueel syndroom (PMS) (2010)
  • Primaire amenorroe (PA) (2012)
  • Urine-incontinentie bij vrouwen (UI) (2011)
  • Hevig menstrueel bloedverlies (HMB) (2013)
  • Totaal Ruptuur (TR) (2013)
  • Laparoscopische hysterectomie (LH) (2017)

De betrokken partijen zijn: de KNOV, de NVOG, Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- Leverartsen (NvMDL), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Patiëntfederatie Nederland (PFN).

Jouw commentaar ontvangen we graag, ingevuld in het formulier onderaan deze pagina (na inloggen zichtbaar), uiterlijk 2 oktober 2023 via emestdagh@knov.nl.