Oproep

24 mei 2023

In september 2021 is de campagne Samen Beslissen van start gegaan met als doel het proces van gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverlener en zorggebruiker te bevorderen. Bij Samen Beslissen gaan de zorggebruiker en zorgverlener samen in gesprek over de mogelijkheden voor de best passende behandeling of zorg. De kraamzorg en verloskundigen hebben zich destijds ook bij deze campagne aangesloten. In de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg en de paramedische zorg zijn er metingen uitgevoerd met betrekking tot de campagne. Nu is het een mooi moment om nieuwe inzichten te verkrijgen hoe het gaat met Samen Beslissen in de geboortezorg. Met als doel dit proces, gepast voor deze sector, verder te ontwikkelen en verbeteren.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), het Kenniscentrum kraamzorg, Bo Geboortezorg, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Patiëntenfederatie Nederland hebben in samenwerking met Kantar Public en het College Perinatale Zorg (CPZ) een vragenlijst opgesteld waarin zorgverleners binnen de geboortezorg worden gevraagd hun kennis en ervaringen over Samen Beslissen te delen. Hiermee kunnen nieuwe inzichten worden verkregen: waar loopt het proces zoals gewenst, waar liggen verbeterpunten en waar is behoefte aan ondersteuning. Het is een onafhankelijk onderzoek en de resultaten worden gedeeld met alle betrokken partijen. De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar bekendgemaakt in een webinar georganiseerd door Patiëntenfederatie Nederland.

Laat weten wat jouw ervaringen zijn met Samen Beslissen. Deelnemen kan eenvoudig via de volgende link Vragenlijst Samen Beslissen in de geboortezorg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten. Alvast hartelijk dank.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je mailen naar Patiëntenfederatie Nederland (kwaliteit@patientenfederatie.nl).