Oproep

03 oktober 2022

De werkgroep Prenataal huisbezoek door de JGZ heeft als doel om de theorie (wensen en eisen) en de praktijk (mogelijkheden en realiteit) dichter bij elkaar te brengen. Wil jij samen met andere verloskundigen meedenken en een bijdrage leveren? Meld je aan voor de werkgroep. Je krijgt voor deelname aan de werkgroep een vacatievergoeding.

Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ 14-12-2021 aangenomen door de Eerste Kamer

Dat betekent dat de datum waarop alles in werking treedt definitief 1 juli 2022 is. Om implementatie van de werkwijze vanuit de KNOV goed vorm te geven, starten we deze werkgroep. De handreiking “Prenataal huisbezoek door de JGZ- voor zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie” ligt als onderlegger onder het project.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Susanne van Doornik, projectleider PHB – KNOV, via 06 - 28858643 of via mfermie@knov.nl