Oproep

05 juli 2024

Een taalbarrière kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van cliënten, het verlenen van goede en passende zorg en samen beslissen moeilijker maken. Daarom heeft Patiëntenfederatie Nederland een richtlijnmodule ontwikkeld over omgaan met taalbarrières.

Wil jij commentaar geven? Fijn! Dit kan via een online reactieformulier of door het Word-formulier te mailen naar taal@patientenfederatie.nl. De uiterste reactiedatum is 27 augustus.

De documenten staan achter de ledeninlog. Zie je geen documenten onder deze oproep? Log dan even in. 

Weinig tijd?

De richtlijnmodule is een uitgebreid document dat ook de beschrijving van wetenschappelijke methoden en onderbouwing bevat. Mocht je geen ruimte hebben om alles door te nemen, dan hoort het projectteam graag wat je vindt van de conceptaanbevelingen, beslisbomen en gebruiksadviezen. Het team loopt het document nog door op tekstuele details, dus daar hoef je niet op te reageren.

Achtergrond

Meer dan 200 beroeps- en belangenorganisaties en experts ondertekenden in 2019 de openbare oproep van de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten aan Zorginstituut Nederland om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. De oproep kreeg steun van Zorginstituut Nederland en ook van het ministerie van VWS. ZonMw stelde in 2022 financiering beschikbaar voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule. Beroeps- en patiëntenorganisaties voeren het project uit, samen met onderzoekers en een richtlijnmethodoloog.

Op basis van de suggesties uit de commentaarronde zullen de richtlijnwerkgroep en de projectgroep de definitieve versie van de richtlijnmodule opstellen. Begin oktober wordt de richtlijnmodule voor autorisatie voorgelegd aan beroepsorganisaties. Vanaf begin 2025 zullen de richtlijnmodule en ondersteunende materialen worden verspreid.  

Vragen?

Neem contact op met Aja Al Waely en Simone Goosen via taal@patientenfederatie.nl.