Oproep

21 maart 2023

Het project kennisagenda 2023-2028 is een nieuwe fase ingegaan; het verzamelen van de input is afgerond en het prioriteren van de kennisvragen begint. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken! 

We hebben alle ingediende kennisvragen verzameld en geclusterd in een lange lijst. De werkgroep heeft een eerste screening gemaakt op dubbelingen of kennisvragen die niet te onderzoeken zijn, waarna er toch nog meer dan honderd over bleven. Om tot een kleinere selectie te komen, vragen we jullie om online mee te prioriteren. 

Hoe gaat dat in zijn werk? 
Download hier de lijst met kennisvragen (Word-document) (alleen voor KNOV-leden). Markeer vervolgens in de lijst: 

  • De vijf kennisvragen die voor jou het belangrijkst zijn (geef deze een groene kleur)
  • De vijf kennisvragen die voor jou het minst belangrijk zijn (geef deze een rode kleur) 

De onderwerpen zijn geclusterd in thema's. Je kunt per thema zoeken naar de bijbehorende kennisvragen. Die kennisvragen die je belangrijk vindt, of juist niet, markeer je vervolgens groen of rood (je prioriteert dus niet de thema's). 

Goed om te weten: onderstaande kennisvragen zijn nog niet vertaald naar onderzoeksvragen. Daardoor zijn sommige kennisvragen al concreter dan andere en hebben sommige kennisvragen een toelichting en andere niet. 

Het ingevulde formulier mag je uiterlijk 1 april 2023 sturen naar kennisagenda@knov.nl.  
Alvast veel dank voor je medewerking!

Werksessie geselecteerde kennisvragen prioriteren 

Via de online ledenpeiling worden de belangrijkste kennisvragen geselecteerd. Daarna organiseren we een werksessie waarin we samen met leden en wetenschappers de selectie nog verder terugbrengen naar een definitieve set van tien kennisvragen. 

Voor deze sessie zoeken we leden die affiniteit hebben met wetenschap en die het leuk vinden om mee te denken over deze selectie. Heb je interesse, dan ben je van harte welkom op woensdag 5 april in de Domus Medica in Utrecht. De sessie start om 15:00 uur (inloop 14:30 uur). Je kunt je aanmelden via kennisagenda@knov.nl.