Overgang kwaliteitsregister Basis Echoscopie van KNOV naar de BEN…even wennen

08 februari 2022

Inderdaad even wennen, ook voor de BEN. Er zijn ontzettend veel leden en geregistreerden overgegaan van de KNOV naar het kwaliteitsregister basisechoscopie zoals de BEN dat beheert. Welkom! De BEN en de KNOV werken hierin samen; en is er regelmatig contact hoe deze overgangsperiode verloopt en wat er speelt. En zoals bij alle veranderingen ontdekken we ook nu weer; het heeft echt even tijd nodig.

We doen onze uiterste best iedereen zo snel mogelijk een warm welkom te heten. Er zijn nog veel vragen merken we. Ook zien we de moeite die genomen wordt door verloskundig-echoscopisten. Diploma’s moeten weer even opgezocht worden in die doos op zolder en je hoort dat je na inschrijving vrij snel een oproep krijgt voor het insturen van een logboek. Weet, dit is voor het goede doel.

De BEN, de KNOV en ook jullie staan voor kwaliteit, we willen ten slotte de zwangere goede zorg bieden. Het logboek is een mooi portfolio waarmee je kan laten zien dat je die kwaliteit biedt. En daar helpt de BEN je graag bij. De feedback die je krijgt na het insturen van je eerste logboek schetst waar je nog aan kunt werken of wat je al goed doet. Onze logboekbeoordelaars zijn erop getraind om je verder te helpen en geven ook aan of je bijvoorbeeld baat kunt hebben bij het volgen van een hands-on training. Dus mocht het niet lukken om in één ronde een voldoende scoren; er zijn allerlei manieren om met een eventuele tweede ronde dit wel te laten lukken. Het is fijn als je bevestigd krijgt dat je echobeelden van voldoende kwaliteit zijn, dat verhoogt absoluut je werkplezier, dat weten we uit ervaring.

Declaratie probleem januari

Sinds vorige week krijgen we meldingen van leden en geregistreerden dat hun declaraties over januari niet volledig uitbetaald zijn, maar pas vanaf het moment waarop zij geregistreerd waren in het kwaliteitsregister. De registratiedatum in het echokwaliteitsregister is het moment na complete aanmelding, dus inclusief uploaden van je diploma. De BEN geeft vervolgens deze datum door aan Vektis. Indien je je niet al vòòr 1 januari 2022 volledig had aangemeld en je registratiedatum later in januari was, kan het dus zijn dat declaraties van vòòr die datum mogelijk niet uitbetaald worden door zorgverzekeraars. We hebben meteen contact opgenomen met de zorgverzekeraars en hen op de hoogte gesteld van dit probleem met de vraag hier een oplossing voor te zoeken. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Verdere stappen

  • Op dit moment worden de afspraken tussen de KNOV en de BEN juridisch vastgelegd.
  • In februari organiseren we een ledenraadpleging om van jullie te horen wat belangrijk is in dit proces. Tijdens het webinar zijn diverse suggesties gedaan en vragen gesteld over het meten van de kwaliteit van de basisechoscopie d.m.v. logboeken. We gaan deze met de ledenraadpleging verzamelen.. De BEN heeft aangegeven ook graag te horen wat er leeft en speelt om  hierop in kunnen spelen. De werkgroep echoscopie is bij deze ledenraadpleging actief betrokken. Hou de berichtgeving goed in de gaten!
  • De ALV is bevoegd om een nieuw register in te stellen en een bestaand register op te heffen. Vooralsnog is de planning om dit in juni op de ALV te agenderen.
  • Ondertussen hebben ruim 500 verloskundigen zich uitgeschreven uit het KNOV register voor basisechoscopie en er staan nog ruim 200 mensen ingeschreven.

Webinar gemist?

Op 26 januari organiseerden we een webinar voor geïnteresseerde leden over de stand van zaken van de samenwerking tussen de KNOV en de BEN. Ongeveer 25 leden waren aanwezig en met elkaar bespraken we waar we nu staan en waar we naar toe gaan. Ook kwamen er praktische vragen aan bod. De presentatie vind je onderaan dit bericht. Ook een filmpje over het proces het afgelopen jaar, vind je hier terug. Tijdens het webinar bespraken we de stand van zaken en het vervolg.

Mirjam Mascini, Senior Programmamanager Onderwijs en Registers bij de KNOV: “Het is belangrijk te onderkennen dat we nu afspraken met de BEN hebben dat verloskundigen (mede)eigenaar zijn van het kwaliteitsregister en dus meebeslissen over de kwaliteitseisen. We hebben de volumenorm van 100 echo’s weten te schrappen. De overige eisen zoals de BEN die in haar register had blijven in 2022 onveranderd, totdat de Kwaliteitscommissie met aanpassingen komt. Verloskundigen krijgen zitting in die commissie.”.

Wilma Steurs, verloskundige en lid van de werkgroep echoscopie: “Voor de werkgroep heeft de kwaliteit van de basisechoscopie steeds voorop gestaan en daarnaast dat we zelf mogen beslissen en niet een partij als een zorgverzekeraar. Met de afspraken die er nu liggen hebben we dat goed voor elkaar gekregen. Natuurlijk kunnen we zaken verbeteren en we moeten ons ook realiseren dat het op sommige punten in het nieuwe register anders gaat dan bij dat van de KNOV. Dat vergt aanpassingsvermogen van degenen die het register van de KNOV gewend waren en we zullen daar dan ook aandacht voor vragen bij de BEN.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat je moet doen om ingeschreven te worden bij het nieuwe register? Lees dan dit bericht: KNOV - Nieuwsbericht. Mocht je vragen houden, mail ons gerust; secretariaat@echoscopisten.nl