Lagere tarieven kwaliteitsregister 2022-2026

12 januari 2022

Het bestuur van de KNOV heeft, conform het reglement, afgelopen najaar de tarieven voor het kwaliteitsregister voor de komende vijf jaar vastgesteld. We maken onderscheid tussen leden en niet-leden. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

Leden betalen 70 euro per jaar als zij zich (her)registeren. Dat was in de afgelopen periode 80 euro. De totale kosten voor (her)registratie in de komende jaren bedragen dus € 423,50 (inclusief 21% BTW).

Niet leden betalen 160 euro per jaar, dat tarief is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige periode. De totale kosten voor (her)registratie in de komende jaren bedragen dus € 968,- (inclusief 21% BTW)

Iedereen die zich in de jaren 2022-2026 herregistreert krijgt een eenmalige korting van één jaar, zijnde 70 euro voor leden en 160 euro voor niet-leden. Dit wordt op de factuur zichtbaar gemaakt.

De verlaging van de kosten en de eenmalige korting voor herregistratie is ingegeven door het feit dat de bestemmingsreserve kwaliteitsregisters inmiddels hoger is dan gewenst voor onderhoud en investeringen.