Statement tegen discriminatie

23 juli 2020

ICM heeft een statement over racisme gepubliceerd. De KNOV onderschrijft dit statement.

Samen met leden, en in het bijzonder Bahareh Goodarzi, hebben wij het volgende statement opgesteld:

‘Als KNOV horen en verstaan we het protest van burgers die zich uitspreken tegen structurele uitsluiting, benadeling, en achterstelling op basis van bijvoorbeeld huidskleur, achtergrond, gender, seksualiteit en functiebeperking. Wij spreken ons uit en kijken zelf ook in de spiegel. Wij zetten ons in voor een geboortezorg waarin verschil niet leidt tot onrecht. Daarom zullen wij luisteren en reflecteren. Reflecteren op en lering trekken uit het verleden, het handelen, de structuren en vooroordelen binnen de beroepsorganisatie en de geboortezorg. We gaan actief in gesprek met leden, opleidingen, medewerkers en andere betrokkenen die discriminatie ervaren.

De KNOV ondersteunt en onderschrijft dat onderzoek en onderwijs nodig is om beter te begrijpen hoe discriminatie doorwerkt in de geboortezorg om tot passende acties te komen. De KNOV nodigt iedereen uit hierover mee te denken en deel te nemen. Ook nodigt de KNOV alle verloskundigen, opleidingen, onderzoeksafdelingen en andere betrokkenen verbonden aan de KNOV, uit mee te doen in dit proces, door het gesprek over discriminatie aan te gaan, te luisteren, zich te informeren, te leren, te reflecteren en actie te ondernemen om discriminatie te bestrijden.’

Vervolgacties

  • Na de zomer volgt een actieplan waarin we concreet aan de slag gaan om discriminatie in de geboortezorg tegen te gaan. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht.
  • In het decembernummer van het nieuwe tijdschrift wordt volop aandacht geschonken aan discriminatie.