Vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen

18 juni 2020

Op donderdag 18 juni vond overleg plaats met staatssecretaris Paul Blokhuis naar aanleiding van het RIVM rapport over toediening van vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen. Daar waren alle relevante partijen, waaronder een patiëntenorganisatie, bij aanwezig. Dat was voor de KNOV heel belangrijk, omdat er door de RIVM geen raadpleging heeft plaatsgevonden onder ouders.

De staatssecretaris zal zeer waarschijnlijk, op basis van het enorm brede draagvlak onder de verschillende beroepsgroepen en belangenorganisaties, kiezen voor de beleidsoptie met een volledig IM-regiem, tenzij ouders bezwaar hebben en kiezen voor 3 x de orale dosis als alternatief voor de IM-injectie. Hiermee is de keuze gevallen op de meest effectieve en doelmatige aanpak uit het RIVM-rapport, dat gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Een eenvoudige en duidelijke beleidsvariant is in het belang van de ouders en geeft de minste verwarring, ook bij zorgverleners. Op verzoek van alle partijen wordt er expliciet geen onderscheid gemaakt tussen het type voeding, om zo de keuze van de ouders voor borst- of flesvoeding niet te beïnvloeden.

VWS zal het RIVM de opdracht geven zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoeringstoets, waarbij weer alle relevante partijen betrokken zullen worden. De inbreng van de KNOV in deze implementatiefase zal betrekking hebben op het streven naar een tarief voor de extra kosten voor de counseling, de toediening en het materiaal. Daarnaast is scholing en cliënteninformatie heel belangrijk en zal de monitoring van het nieuwe beleid meegenomen worden, waarbij is aangegeven dat daarbij onderscheid gemaakt moet worden in de uitkomsten tussen IM en oraal.

Toelichting

Een deel van de zuigelingen blijkt de vitamine K-druppels, die zij nu krijgen volgens het huidige beleid, niet goed in het lichaam op te nemen. Ze zijn daardoor niet genoeg beschermd tegen de ernstige bloedingen door een vitamine K-tekort. Bij welke zuigelingen dit zo is, is bij de geboorte niet te bepalen. Daarom heeft de Gezondheidsraad in 2017 geadviseerd om vitamine K voor zuigelingen die borstvoeding of hypoallergene flesvoeding krijgen in een andere vorm te geven. En wel via een eenmalige injectie in de spier vlak na de geboorte. Op deze manier wordt vitamine K beter in het lichaam opgenomen. In buitenlandse studies zijn hier goede resultaten mee gehaald. Het ministerie van VWS heeft om aanvullende informatie gevraagd om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Het RIVM heeft deze informatie over bijvoorbeeld kosten, de uitvoerbaarheid en draagvlak onder professionals bij elkaar gezet.