Nog geen vervolg NZa-hoorzitting Tariefbeschikking verloskunde 2018

08 mei 2018

De NZa is nog niet tot een oordeel gekomen wat betreft de NZa-hoorzitting over de Tariefbeschikking verloskunde 2018 en het onderliggende onderzoek.

De KNOV is in afwachting wanneer de NZa-beslissing op het bezwaar valt.

Onderzoek NZa

Het onderzoek van de NZa is de basis voor de nieuwe tarieven zoals door de NZa vastgesteld voor het jaar 2018. Verzekeraars hebben tegen de tariefbeschikkingen TB/REG-18623-01 en TB/REG—18623-02 bezwaar gemaakt. De KNOV is als derde belanghebbende gehoord tijdens de hoorzitting op 6 november 2017. Daar hebben wij ons standpunt nog eens duidelijk kunnen toelichten.

Het vervolg

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.