Landelijke uitrol programma Nu Niet Zwanger

02 mei 2018

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt landelijk uitgerold. Dit programma is in 2014 in Tilburg ontwikkeld.

Het is een preventieprogramma en helpt kwetsbare (potentiële) ouders om in deze fase van hun leven geen kind te krijgen. Dit gebeurt op vrijwillige basis met een persoonlijke benadering en maatwerk.

Subsidie toegekend

Inmiddels is het programma ook in Rotterdam en Nijmegen gestart, met vergelijkbare resultaten. Op basis van deze successen heeft het ministerie van VWS begin 2018 subsidie toegekend om dit programma in drie jaar landelijk uit te rollen naar 25 regio's.

Start medio 2018

Deelname aan het landelijke programma Nu Niet Zwanger biedt gemeenten/regio's ondersteuning bij het opzetten en implementeren van het programma door middel van een lokale projectmatige aanpak, waarna de regio zorg draagt voor duurzame borging in bestaande zorg-welzijn structuren.

De eerste regio's zullen medio 2018 starten. Vervolgens kunnen er tot 2020 ieder half jaar nieuwe regio's instromen. Deelname aan het landelijke programma loopt via de gemeente en/of de GGD. Zij zijn geïnformeerd en kunnen tot eind april hun belangstelling voor deelname kenbaar maken.

Ook een programma starten?

Mocht u geïnteresseerd zijn in het opstarten van het programma Nu Niet Zwanger in uw regio, neem dan contact op met uw GGD of gemeente. Voor andere vragen over Nu Niet Zwanger kunt u contact opnemen via nnz@ggdghor.nl.