INDEX-studie resultaten

03 mei 2018

UPDATE 7-5-2018: De link naar de website van ZonMw in dit bericht is niet meer actief. Dat komt omdat er nog geen eindverslag beschikbaar is.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de analyse en duiding van de INDEX-studie. Berichtgeving hierover volgt op korte termijn.

Wacht definitieve uitkomst af

Werkt u in de regio aan het protocol (dreigende) serotiniteit? Het beste is om dan de definitieve uitkomst van de INDEX-studie af te wachten. Neem wanneer de resultaten definitief zijn de tijd om de uitkomst te duiden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Oude bericht

In Nederland verschillen zorgverleners van mening over de optimale timing van het inleiden van de baring als een zwangerschap over tijd is.

Dit heeft geleid tot praktijkvariatie en debatten over de voor- en nadelen van het inleiden van de baring bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats van 42 weken wat het reguliere beleid is. Om dit probleem op te lossen is de INDEX-studie opgezet.

Publiekssamenvatting

De publiekssamenvatting van de INDEX-studie kunt u vinden op de website www.zonmw.nl

Een meer gedetailleerde versie met de belangrijkste cijfers en toelichting voor zorgverleners zal binnenkort beschikbaar komen.