Cao UMC: onderhandelingen nog volop gaande

20 april 2018

De vier werknemersorganisaties (FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV) hebben tot nu toe zonder succes overleg gevoerd met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over een nieuwe Cao UMC.

De afgelopen twee weken zijn ruim 850 werknemers naar de bijeenkomsten over de nieuwe Cao UMC gegaan in de acht umc's. Vertegenwoordigers vanuit alle beroepsgroepen waren aanwezig en lieten er geen misverstand over bestaan: ze vinden de inzet van de NFU onacceptabel en willen een goede, toekomstbestendige Cao. Op woensdag 25 april wordt er opnieuw onderhandeld en brengen de werknemersorganisaties deze boodschap over aan de NFU.

Als de onderhandelingen vastlopen, beraden de vier werknemersorganisaties zich met de medewerkers in de UMC's op acties.

FBZ

De KNOV is vertegenwoordigd in De Federatie van Beroepen in de Zorg (FBZ) ten behoeve van de klinisch verloskundige leden. De FBZ behartigt collectief de belangen van zorgprofessionals op het gebied van arbeidsvoorwaarden/ CAO's.